Frequentie Geneeskunde

Het stille geheim van de windturbine en warmtepomp industrie: Laag Frequent Geluid

Dit probleem gaat niet over geluidsoverlast, maar ziekmakende trillingen. Laag frequent geluid van windmolens (windturbines) bestaat uit bijna onhoorbare trillingen (infrageluid), die over grote afstand huizen kunnen laten resoneren. De huizen veranderen in grote klankkasten, waardoor de trillingen in het huis worden versterkt en bewoners ziek worden. Dit kan resulteren in het Wind turbine Syndrome of Vibro acoustic disease. Velen hebben daardoor al moeten verhuizen en er zijn diverse rechtszaken over gevoerd, vaak met een geheimhoudingsclausule, omdat men niet wil dat dit bekend wordt, uit angst voor massale schadeclaims.

Hetzelfde probleem speelt bij de lage frequenties die buitenunits van warmtepompen produceren. Lage frequenties worden door het gehoor bijna niet omgezet in een hoorbare toon, waardoor er al een grote geluidsdruk aanwezig kan zijn, zonder dat men in de gaten heeft dat er trillingen op het gehoor en lichaam inwerken. Juist het feit dat het geluid bijna niet hoorbaar is, maakt het zo gevaarlijk.

Bij een lage frequentie van bijvoorbeeld 10 Hz wordt maar liefst 70 dB niet gemeten. De geluidsdruk in dB(A) is dan vergelijkbaar met een stofzuiger of wasmachine. Het geluid is slecht hoorbaar en wordt met de A-weging maar voor een heel klein deel gemeten. Laag frequent geluid wordt in de norm van het bouwbesluit ten onrechte vergeleken met hoogfrequent geluid, waardoor het lijkt alsof de apparaten stil zijn. Slachtoffers worden weggezet als aanstellers, terwijl ze wel degelijk fysiek ziek worden door de trillingen.

Klachten die laag frequent geluid kunnen veroorzaken zijn onder andere; slapeloosheid, hartkloppingen, hoge bloeddruk, druk op de borst, misselijkheid, druk op de oren, hyperacusis, tinnitus en duizeligheid. Nu er steeds meer mensen een warmtepomp kopen, gaan steeds meer mensen hier last van krijgen, zonder dat ze in de gaten hebben wat hun klachten veroorzaakt.

Ziek van de warmtepomp

Don Quichot werd voor gek aangezien omdat hij vocht tegen windmolens. Maar als je weet dat windmolens schadelijk laag frequent geluid kunnen veroorzaken, was hij misschien helemaal niet zo gek. De gezondheidsklachten die windmolens / windturbines veroorzaken, worden beschreven als het windturbine syndroom en daar kun je ook last van krijgen door een warmtepomp.

Vanuit de klimaat-agenda worden nieuwe technologieën, zoals windturbines en warmtepompen, sterk gepusht, maar er is nog nauwelijks aandacht voor de gezondheidsproblemen die deze apparaten kunnen veroorzaken. Windturbines en warmtepompen produceren een laag frequent geluid met een frequentie tussen 20 en 100 Hz dat nauwelijks te horen is, of infra(soon) geluid (0-20 Hz) dat helemaal niet hoorbaar is.

Sommige mensen kunnen laag frequent geluid waarnemen als een hinderlijke bromtoon. Hoe langer je hieraan wordt blootgesteld, hoe gevoeliger je daarvoor kunt worden. Omdat een warmtepomp 24 uur per dag draait, is er ‘s nachts geen tijd om te herstellen van de belasting. Bovendien moet een warmtepomp ‘s nachts door de lagere temperaturen harder werken en maakt deze dan meer geluid. Hierdoor kan zelfs nauwelijks hoorbaar geluid al schadelijk worden voor de gezondheid. Daar houdt de wet- en regelgeving omtrent geluidsoverlast geen rekening mee.

Zelfs onder de wettelijke limiet van 40 dB(A) is laag frequent geluid al schadelijk voor de gezondheid. Daarom hanteert de NSG een richtlijn voor laag frequent geluid een maximum van 20 dB(A). Maar zelfs als het niet hoorbaar is kan het al gezondheidsschade veroorzaken, waaronder druk op de oren, oorsuizen, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, oogproblemen, hartkloppingen, hoge bloeddruk, druk op de borst, hartritmestoornissen, benauwdheid, misselijkheid, duizeligheid, slaapstoornissen, concentratiestoornissen, onrust, stress of duizeligheid. Omdat laag frequent geluid zo’n breed scala aan klachten kan veroorzaken en het nauwelijks hoorbaar is, blijft de oorzaak meestal onopgemerkt.

Geluidsnormen zijn eigenlijk alleen bedoeld om gehoorschade te voorkomen en richten zich daarom voornamelijk op de hogere frequenties. De lage frequenties worden veel minder meegewogen met een dB(A) geluidsmeting. Bij infrageluid met een frequentie van 10 Hz wordt er met de A-weging maar liefst 70 dB niet meegenomen. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger! Maar hoe zit dat nu met het laag frequente geluid van een warmtepomp? Als de buitenunit een trilling veroorzaakt van 64 Hz, dan wordt er met een meting ongeveer 25 dB aan geluidsdruk niet meegenomen. En dat is niet het enige probleem.

Klankkast

Laag frequent geluid is nauwelijks te isoleren en de trilling kan door de grote golflengte grote afstanden afleggen in gebouwen. Trilling zijn te meten met een app zoals Spectroid. Als je de frequentie weet, kun je de golflengte berekenen met de formule λ = v/f. Als de voortplantingssnelheid in lucht 343 m/s is en de frequentie is 64 Hz, dan wordt de golflengte 5,4 meter. Als de lengte van de geluidsgolf even groot is als de breedte van de woning ontstaat er een staande golf en daarmee verandert een huis in een enorme klankkast, waarin alles mee gaat resoneren.

Vibro-acoustic disease

Langdurige blootstelling aan laag frequent geluid kan leiden tot vibro-acoustic disease, waarbij de bindweefsels van het hart (hartzakje), de longen (longvlies) en de aderen door de trillingen beschadigd raken en door littekenvorming verdikken. Dit werd als eerste gezien bij luchthavenpersoneel en mensen die in de buurt van vliegvelden en windturbines wonen. Ook kan er door de constante overprikkeling van het gehoor hyperacusis optreden, een vervelende verhoogde gevoeligheid van het gehoor. Omdat eentonig geluid nauwelijks te negeren is en veel stress veroorzaakt, kunnen er hartkloppingen en een verhoogde bloeddruk optreden, waardoor de druk in de aderen wordt verhoogd en deze druk ter plaatse van de gehoorzenuw nog meer irritatie geeft. Vaak leven mensen jarenlang met onverklaarbare klachten, zonder dat ze weten dat het door blootstelling aan lage frequenties wordt veroorzaakt. Dit geldt overigens ook voor hoogfrequente, elektromagnetische straling van bijvoorbeeld wifi, dect of 5G.

Royal Raymond Rife

Langdurige blootstelling aan specifieke frequenties is een frequentie schaadkunde. Maar frequenties kunnen ook kortdurend worden gebruikt om mensen te helen. De grondlegger van de frequentie geneeskunde is Dr. Royal Raymond Rife. Hij ontwikkelde ongeveer 100 jaar geleden een hele sterke microscoop, waarmee hij zover kon vergroten dat hij levende virussen zichtbaar kon maken. Op die manier kon hij bestuderen wat de invloed was van omgevingsfactoren op deze hele kleine organismen.

Rife Frequenties

Royal Raymond Rife ontdekte dat bacteriën, virussen, schimmels en parasieten allemaal een specifieke eigen frequentie hebben, de Rife frequentie. Als je de organismen blootstelt aan hun eigen frequentie, zullen ze zo hard gaan vibreren, dat ze kapot trillen. Dit werkt op dezelfde manier als een glas, dat bij blootstelling aan het geluid met de eigenfrequentie, kapot trilt.

Doordat Royal Raymond Rife zelfs in staat was om kanker te behandelen, werd hij enorm tegengewerkt door de farmaceutische industrie. Zijn medische apparatuur werd in beslag genomen en daarmee verdween deze technologie voor vele jaren uit de geneeskunde. Toch is de technologie van Royal Raymond Rife later weer herontdekt en is deze nu weer beschikbaar, bijvoorbeeld met de Rife generatoren van Spooky2. Voor de meeste virussen, bacteriën, schimmels en parasieten zijn de Rife frequenties in kaart gebracht, waarmee deze behandeld kunnen worden. Deze frequenties zijn te vinden in de programma’s van de gratis software van Spooky2.

Frequentie Geneeskunde

Het gebruik van Rife frequenties wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de ziekte van Lyme (Borrelia burgdorferi bacterie), chronische vermoeidheid (Epstein barr virus) en chronische pijn (Herpes Simplex en Varicella Zoster virus). Daarnaast kunnen Rife frequenties ook worden gebruikt om de ontgifting van het lichaam te ondersteunen. Vooral voor mensen met een MTHFR gen mutatie, dat ontgiftingsproblemen veroorzaakt, is dat heel belangrijk. Als je bacteriën, virussen, schimmels of parasieten met frequenties gaat doden, moet je lichaam namelijk wel in staat zijn om deze af te voeren, anders kun je last krijgen van een herxheimer reactie.

Biofeedback

Sommige Rife generatoren zijn ook in staat om een biofeedbackscan te maken. Hierbij worden de frequenties gemeten die veel stress veroorzaken in het lichaam. Deze frequenties kunnen een indicatie geven voor welke organismen problemen veroorzaken. Door deze frequenties vervolgens aan het lichaam aan te bieden, kunnen de overeenkomstige organismen volgens Rife onschadelijk worden gemaakt.

Heilige Geometrie

Er zijn daarnaast ook frequenties die helend kunnen werken. Masaru Emoto ontdekte dat de kristalvorming van bevriezend water gevoelig was voor de invloed van muziek, dus voor geluidstrillingen, maar voor intentie. Hersengolven zijn ook frequenties, dus onze gedachten zijn van grote invloed op onze gezondheid. Aangezien we voor een deel uit water bestaan, betekent dat dus ook dat wij gevoelig zijn voor alles dat er om ons heen gebeurt.

IJskristallen nemen zeshoekige geometrische vormen aan, die ook in de heilige geometrie worden beschreven. Dat betekent dat het kijken naar afbeeldingen van de heilige geometrie een helende uitwerking kan hebben. Op deze website kun je daar vele voorbeelden van zien.

Copyright Niels Bagchus – Crystal Healing Art

Video’s over laag frequent geluid

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/windmolenlawaai

Artikelen over Laag frequent geluid

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek?fbclid=IwAR38kdBtdL_Dt1dH_EcVlPvJURqHXiz4_MpL7yqpIJWsFBJdxz6mKAq7rdc

https://www.wind-watch.org/documents/how-does-wind-turbine-noise-affect-people/

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html?fbclid=IwAR2GOFHcp1ySqd2HN8FqLBK3dvZDkj4mUDLd_WvIhYO0yXaxpEWiNIv7v7E

https://www.vdladvocaten.nl/wp-content/uploads/2021/02/Voorkom-het-windturbine-syndroom_DEI-1_-22-1-2021.pdf

https://www.dagelijksestandaard.nl/nieuws/raad-van-state-uitspraak-legt-bom-onder-plaatsing-nieuwe-windparken-het-gaat-rechtszaken-regenen?fbclid=IwAR1-BS-Efuim43EFMBloOs8jwJ-dLiNwlm6kMf3J2cBFmmWUyZanS8ZLCqo

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2389524-vertraging-verwacht-bij-de-bouw-van-tientallen-windmolenparken

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/het-weer-verandert-door-windparken~bcb7918cd/?fbclid=IwAR0ZBNTfVBs55P22kgg4XljrZ7lP6gTcuae_tM-s6akAKDU6DC66RlSCSw0

Kaart met alle windturbines in Nederland
https://windstats.nl/kaart

Elektromagnetische straling en Laag frequent geluid

Veel elektromagnetische straling heeft een hoge frequentie. Maar deze hoog frequente straling wordt vervoerd op een laag frequente draaggolf (frequentiemodulatie) en gepulseerd. Dat kan bijdragen aan gezondheidsklachten.

Hoe klinkt hoogfrequente straling met een stralingsdetector?
https://www.vitalitools.nl/blog/hoogfrequente-zenders-herkennen-aan-modulatie/?fbclid=IwAR2tOs6AkDNwJe9H8IM9B6bGSXjzKh8yAOpraqXfr2wp2QbY04OtPWMHveI

Kaart met alle zendmasten in Nederland
https://www.antenneregister.nl/Html5Viewer/Index.html?viewer=Antenneregister_extern

Kaart met alle C2000 tetra antennes in Nederland
https://www.c2000masten.nl/

Kaart met gemeten stralingsniveaus in Nederland
https://emfkaart.nl/?fbclid=IwAR1ihY5SBQoCdBraXfAGHjoeHQTDbRaZWaYXaqOFBwdHoTrBFyxo3XCnAP4

[Sassy_Social_Share]