Frequentie Geneeskunde en het corona virus

Corona virus

Op dit moment is de wereld in de ban van het corona virus. De chaos en angst rondom het virus lijkt op grote schaal gebruikt te worden voor het verder inperken van de mensenrechten, zoals verregaande quarantaine maatregelen, kliklijnen, apps, een vaccinatiepaspoort, verplichte vaccinaties, het afschaffen van contant geld en het versneld uitrollen van het 5G netwerk. Vanwege deze duistere agenda, denken sommigen dat het corona virus helemaal nep zou zijn. Maar misschien is het niet een kwestie het een of het ander, maar van al die zaken tezamen, die een aanslag vormen op ons welzijn.

SARS-CoV-2 virus & COVID-19

Het nieuwe corona virus wordt in de media ten onrechte omschreven als het COVID-19 virus. COVID-19 is de naam van het ziektebeeld, dat door het SARS-CoV-2 virus wordt veroorzaakt. Maar er is nog meer verwarring. De meeste corona virussen zijn relatief onschuldige verkoudheid- of griepvirussen. Het doormaken van de griep is een natuurlijk zuiveringsproces van het lichaam, in dit geval van de luchtwegen. Op zich zou een corona virus dus geen reden voor paniek moeten zijn.

Toch veroorzaakt het nieuwe corona virus bij sommigen zeer ernstige luchtwegproblemen. Vandaar ook de term SARS, wat een afkorting is voor Severe Acute Respiratory Syndrome. Bij anderen is er slechts een mild verloop van de griep klachten. Maar misschien hebben zij helemaal geen coronavirus onder de leden en denken ze daarom ten onrechte dat het SARS virus helemaal niet zo erg is? Hoe weet je nu op basis van de griep achtige symptomen om welk virus het precies gaat. Is het een influenza, rhino, adeno, RSV, metapneumo of corona virus? Of is het een combinatie daarvan?

Corona virussen

In eerste instantie werd de aard van het corona virus totaal ontkend, vooral in Nederland, waar pas heel laat maatregelen werden genomen. ‘Het is maar een griepje’ zei het RIVM en Rutte zei dat we een natuurlijke groepsimmuniteit gingen opbouwen, wat hij daarna meteen weer vergeten was. Dit was een doelbewuste strategie om het virus zo ver mogelijk te laten verspreiden en velen zijn hierdoor onnodig ziek geworden. De verspreiding van de ziekte werd gebruikt om zo mogelijk paniek te kunnen zaaien en om alsnog een lockdown af te kondigen. Na de relatief rustige zomermaanden, begon in het najaar de ellende overnieuw, precies in de periode dat de griepprik vaccinaties werden toegediend. De kans is aanwezig dat de mensen toen bijwerkingen hadden van de griepprik en niet van het corona virus. In plaats van het aantal doden en IC opnames, ging de media over op ‘besmettingen’, op basis van een ongefundeerde pcr methode, die in het verleden ook werd gebruikt om mensen wijs te maken dat ze HIV positief zouden zijn. Doordat het aantal cycli van de pcr methode werd verhoogd, kwamen er ineens meer (vals) positieven.

De pcr test kan geen onderscheid maken in welk type (corona) virus iemand heeft. Sommige corona virussen zijn relatief onschuldig, terwijl andere corona virussen wel gevaarlijk kunnen zijn. Er zijn zelfs bepaalde corona virussen gepatenteerd, met het doel om er een vaccin van te maken. Deze virussen muteren heel snel, wat betekent dat de virussen in een vaccin korte tijd later al niet meer effectief zijn. Maar waarom moest er eigenlijk een vaccin ontwikkeld worden, voor een virus dat op dat moment nog helemaal geen probleem was?

Influenza

Het lijkt hetzelfde verhaal als met het bang maken voor de influenza griep en het vervolgens opdringen van het influenza vaccin aan grote groepen mensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het immuunsysteem van personen, die meerdere jaren dit vaccin hebben ontvangen, juist heftiger reageren op andere virus infecties. De preventieve maatregel heeft dus eigenlijk een omgekeerd effect. De griepprik is voornamelijk gericht op ouderen. Het is precies dezelfde leeftijdsgroep, die nu de grootste kans maakt om te overlijden aan het corona virus.

De hele angst propaganda rondom corona lijkt er dus sterk op gericht te zijn om nieuwe vaccinaties verplicht te maken. Mensen worden door de media zo extreem bang gemaakt, dat ze straks massaal in de rij gaan staan om het mRNA vaccin toegediend te krijgen. Dat zou betekenen dat ze straks worden geĆÆnjecteerd genetisch gemanipuleerde organismen, die in de cel nieuwe virussen aanmaken, en die ze daarna eventueel weer kunnen verspreiden naar anderen (vaccine shedding). Misschien staat ons daardoor straks een nog grotere ramp te wachten?

Dierlijk virus

Het SARS virus zou afkomstig zijn van een vleermuis. Maar een dierlijke virus kan niet zomaar overspringen op een mens, tenzij je het genetisch aanpast en direct injecteert in de mens. Misschien is het huidige virus al gedurende het afgelopen najaar via de (griepprik) vaccinatie campagnes verspreidt?

SARS of HIV?

Onderzoekers, zoals Luc Montagnier, hebben geconstateerd het SARS-CoV-2 virus niet natuurlijk van oorsprong kan zijn. Het corona virus van een vleermuis is zo aangepast dat het van dier op mens overgedragen kan worden (cross species transmission). Ook is het virus krachtiger gemaakt (gain of function). Daarnaast zijn er in het virus ook nog HIV elementen aangetroffen.

Als het nieuwe SARS virus inderdaad een soort HIV virus is, dan betekent het dat de mensen bij een besmetting niet werkelijk herstellen, maar in feite chronisch ziek worden, net zoals bij het chronisch vermoeidheid syndroom, dat in verband wordt gebracht met een ander retrovirus, XMRV, dat van een muis afkomstig is. Mensen met Covid-19, die slechts lichte of matige klachten hadden, kunnen op een later tijdstip opnieuw ziek worden, niet door een herbesmetting, maar door een reactivatie van het slapende virus, dat nog steeds in het lichaam aanwezig is. Misschien dat vaccinaties en straling bij die reactivatie een rol spelen?

Misschien is Covid-19 geen nieuwe besmetting, maar een reactivatie van het virus, net zoals AIDS een reactivatie is van het HIV virus, waarbij het immuunsysteem niet meer goed werkt en andere opportunistische virussen, bacteriƫn en schimmels kunnen toeslaan. Interessant is daarbij dat het malaria middel chloroquine ook een medicijn is tegen het HIV virus en het SARS-CoV-2 virus dus mogelijk onschadelijk kan maken.

Chloroquine

Er zijn berichten van een succesvolle behandeling met het malariamiddel (hydroxy) chloroquine. Chloroquine wordt ook gebruikt tegen het HIV virus en omdat er HIV elementen in het SARS-CoV-2 virus zijn aangetroffen, zou dat wel eens de werkelijke reden kunnen zijn waarom het middel werkt bij covid-19. Het is vreemd dat in Nederland het RIVM grote hoeveelheden chloroquine heeft opgekocht, maar dat artsen het niet mogen voorschrijven aan patiƫnten.

Chloroquine helpt om zink in de cellen te krijgen, dus misschien is zink nog belangrijker. Ook kinine, quercetine en ivermectine hebben mogelijk dezelfde werking. Daarnaast zijn vitamine C, vitamine D (zonlicht), selenium en NAC belangrijke stoffen om het immuunsyteem te ondersteunen.

Kawasaki disease

Kinderen die covid-19 doormaken, met geen of nauwelijks symptomen, kunnen later alsnog ziek worden. In diverse landen wordt melding gemaakt van gevallen van Kawasaki disease (ontsteking van de bloedvaten / vasculitis). De covid testen zijn bij hen vaak negatief, maar antistof testen zijn wel positief. Dat wil zeggen dat ze het SARS-CoV-2 virus eerder hebben gehad en dat het om een reactivatie gaat. Dat kan getriggerd worden door chemicaliƫn. De ziekte van Kawasaki is eerder namelijk ook in verband gebracht met indoor reinigingsproducten, zoals tapijtreinigings middelen. Misschien is het overmatige gebruik van ontsmettingsmiddelen om corona te bestrijden de reden waarom sommige kinderen met covid-19 de ziekte van Kawasaki ontwikkelen.

Mogelijk kan de MTHFR gen mutatie ook meespelen bij het ontstaan van Kawasaki. De MTHFR gen mutatie maakt dat sommige mensen minder goed kunnen ontgiften. Het is dezelfde groep mensen die de gifstoffen in vaccins niet kunnen afvoeren en vaccinatieschade oplopen.

Chronische vermoeidheid 2.0

Judy Mikovits onderzocht in het verleden de oorzaak van het chronisch vermoeidheid syndroom en autisme. Ze kwam zo op het spoor van het XMRV virus. Dit is een retrovirus van een MUIS, dat waarschijnlijk werd overgebracht via cellijnen van de muizenhersenen. Deze cellijnen werden gebruikt voor het kweken van virussen voor vaccins. Vaccins kunnen daarmee de dierlijke virussen verspreiden. XMRV wordt ook een non-AIDS HIV virus genoemd. Doordat het immuunsysteem ernstig verstoordĀ raakt, kunnen andere opportunistische virussen en bacteriĆ«n toeslaan. Met Covid-19 lijkt ongeveer hetzelfde te gebeuren.

De medische wereld heeft bij Covid-19 voornamelijk alleen aandacht voor de patiƫnten die in het ziekenhuis opgenomen worden, terwijl de media zich enkel richt op de patiƫnten die overlijden. Maar er is een veel grotere groep mensen, met lichte of matige klachten, waar nauwelijks aandacht voor is. Zij knappen niet echt op en blijven langdurig ziek, waarbij ontstekingen en chronische vermoeidheid de meeste problemen geven.

COVID = COrona Virus Immune Deficiency?

Covid-19 wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Dit is een retrovirus van een vleer-MUIS. Zie je de gelijkenis met XMRV dat ook van een muis afkomstig is? In het SARS-2 virus zijn elementen van het HIV virus aangetroffen. Wordt Covid-19 hiermee het chronisch vermoeidheid syndroom 2.0? Is COVID in werkelijkheid een afkorting van COrona Virus Immune Deficiency, een nieuwe vorm van AIDS? Misschien is het in een laboratorium gemanipuleerde SARS virus via de influenza vaccinaties toegediend en heeft het zich daarna via vaccine shedding verder kunnen verspreiden?

De klachten die het mens gemaakte virus veroorzaakt, moet je zeker serieus nemen, zonder volledig in de angst te schieten, want die reactie is ook weer een bedreiging voor je immuunsysteem. Er is ook goed nieuws. Luc Montagnier denkt dat de onnatuurlijke HIV elementen vanzelf uit het SARS virus weg muteren. Mogelijk kan het zichzelf dus onschadelijk maken.

Vleermuis

De symboliek van de vleermuis geeft meer helderheid over de achtergrond van dit mysterieuze virus. Een vleermuis is een bloedzuiger. De narcistische machten achter dit virus zijn energetische parasieten, die het hebben voorzien op je energie, in dit geval op je aandacht en je focus. Alle berichtgeving omtrent het virus opent een collectief angstveld en het is niet gemakkelijk om te voorkomen dat je daarin meegezogen wordt. Iedereen wordt teruggevoerd naar primaire overlevingsinstincten. En bange mensen zijn gemakkelijk onder controle te houden. Als je leeft vanuit je reptielenbrein, kun je niet meer helder nadenken en heb je moeite om overzicht te houden.

Zuivering

De wereld zal straks niet meer hetzelfde zijn, en jij ook niet. De quarantaine maatregelen dwingen je om naar binnen te gaan, om te mediteren en zaken op te ruimen die niet meer bij je passen. Het doorlopen van een virusinfectie is een manier van het lichaam om zichzelf te zuiveren van overbodige ballast. Dat geldt ook voor emotionele, mentale en spirituele ballast. als je dat niet doet, blijft de ontsteking voortwoekeren als een chronische auto immuun aandoening. Gebruik daarom deze tijd om jezelf te zuiveren. Het virus richt zich op de luchtwegen. Het gaat dus om je ademruimte innemen en je grenzen duidelijk aangeven, zeker als je wordt gemanipuleerd op je angsten.

Iedereen wordt door het collectieve angstveld in een overlevingsstand geduwd. Dat kenmerkt zich door een extreem zwart-wit denken en er is dan ook geen ruimte meer over voor empathie…. En daar wordt misbruik van gemaakt, om duistere agenda’s van operation lockstep en the great reset door te voeren.

Er wordt helemaal niet gekeken naar de gezondheid van het systeem dat virussen moet afweren, het immuunsysteem. Ook kunnen eerder ontvangen (griep)vaccinaties, het gebruik van koorts verlagende-, ontstekingsremmende- of immuunsysteem onderdrukkende medicijnen (NSAIDS / ibuprofen), een chronisch vitamine C en D gebrek, overgewicht, en de gevolgen van roken en/of luchtvervuiling, bijdragen aan de ernst van de COVID-19 ziekte. Daarnaast is er nog een andere, onzichtbare factor die van invloed kan zijn en dat is straling.

Straling

Straling is iets waar we niet meer omheen kunnen. Zo is er straling van een magnetron, die inwerkt op water moleculen. De moleculen gaan daardoor harder trillen en de onderlinge wrijving veroorzaakt warmte. Hierdoor raakt het voedsel in de magnetron opgewarmd. Om te voorkomen dat je zelf wordt blootgesteld aan de microgolf straling, wordt de straling in een kooi van Faraday binnengehouden. Maar er zijn ook andere soorten straling, van bijvoorbeeld wifi, UMTS, mobiele- en dect telefoons, die wel direct op je lichaam kan inwerken. Vooral omdat het zich steeds meer opstapelt, zijn er stevige twijfels bij de veiligheid van straling, zeker nu er steeds meer mensen last krijgen van elektro-sensitiviteit en er problemen ontstaan met hun immuunsysteem. Helaas weten de meeste mensen niet dat straling (mede) de oorzaak is van hun klachten.

Bij de beoordeling van de invloed van straling wordt er alleen maar gekeken naar het opwarmende effect, alsof het menselijk lichaam enkel zou bestaan uit een zak met zout water, maar daarbij wordt er voorbij gegaan aan het feit dat het zenuwstelsel in feite een elektrisch systeem is en dus ook gevoelig is voor elektro magnetische velden. Het lichaam wordt gevoeliger voor straling als er metalen in aanwezig zijn, bijvoorbeeld van chirurgische materialen, implantaten, amalgaam vullingen, kwik en aluminium in vaccins, maar ook metalen van chemtrails.

Maar dat is nog niet alles, want de technologie staat niet stil en er worden steeds hogere frequenties gebruikt, zoals bij 5G. Deze 5e generatie van zendmasten wordt nu massaal uitgerold, zonder over de gevolgen voor de gezondheid na te denken.

De onnatuurlijke straling levert stress op. Het lichaam schakelt daardoor over op de vecht- of vlucht stand. Voor de overleving is het functioneren van het immuunsysteem even niet meer zo belangrijk en dat zal daarom deels uitgeschakeld worden. Doordat virus infecties dan niet meer effectief bestreden kunnen worden, kan dat allerlei immunologische klachten veroorzaken. Maar daar blijft het niet bij.

5G of Corona….. of allebei?

De straling van 5G, met een frequentie van 60 GHz, werkt in op zuurstof moleculen. De elektronen van de zuurstof moleculen gaan door de straling sneller bewegen, en daardoor kunnen de zuurstof minder goed worden opgenomen in de longen. Dat kan naast griep achtige verschijnselen, ook een zuurstofgebrek en serieuze longklachten veroorzaken, waardoor zelfs behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk is. Helaas wordt het 5G, dat de longklachten kan veroorzaken, nu ook in ziekenhuizen en zelfs ambulances toegepast, zoals bijvoorbeeld in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Misschien is dat niet zo’n gezonde combinatie, zeker niet als je ook nog met het SARS-CoV-2 corona virus te maken hebt, dat op zich al ernstige luchtweg complicaties kan veroorzaken. Het is hierbij belangrijk om niet enkel naar het virus Ć²f de straling te kijken, maar naar de combinatie van die twee, en te onderzoeken hoe die twee stressoren elkaar beĆÆnvloeden.

Royal Raymond Rife

Naast dat er frequenties bestaan die schadelijk zijn voor je gezondheid, zijn er ook frequenties die helend kunnen werken. Dat is waar deze frequentie technologie van oorsprong voor is bedoeld. In plaats van frequentie wapens, hebben we het dan over frequentie geneeskunde. De grondlegger hiervan is Dr. Royal Raymond Rife. Hij ontwikkelde ongeveer 100 jaar geleden een hele sterke microscoop, die zover kon vergroten dat hij levende virussen zichtbaar kon maken. Op die manier kon hij bestuderen wat de invloed was van omgevingsfactoren op deze hele kleine organismen.

Rife Frequenties

Royal Raymond Rife ontdekte dat bacteriƫn, virussen, schimmels en parasieten allemaal een specifieke eigen frequentie hebben, de Rife frequentie. Als je de organismen blootstelt aan hun eigen frequentie, zullen ze zo hard gaan vibreren, dat ze kapot trillen. Dit werkt op dezelfde manier als een glas, dat bij blootstelling aan het geluid met de eigenfrequentie, kapot trilt.

Doordat Royal Raymond Rife zelfs in staat was om kanker te behandelen, werd hij enorm tegengewerkt door de farmaceutische industrie. Zijn medische apparatuur werd in beslag genomen en daarmee verdween deze technologie voor vele jaren uit de geneeskunde. Toch is de technologie van Royal Raymond Rife later weer herontdekt en is deze nu weer beschikbaar, bijvoorbeeld met de Rife generatoren van Spooky2.

Corona virus Rife frequenties

Voor de meeste virussen zijn de Rife frequenties in kaart gebracht, waarmee deze behandeld kunnen worden. Deze frequenties zijn te vinden in de programma’s van de gratis software van Spooky2. Voor het SARS-CoV-2 Corona virus zijn er inmiddels ook Rife frequenties ontwikkeld. De frequenties richten zich direct op het RNA van het corona virus. Omdat het virus een aantal mutaties heeft ondergaan, zijn deze hier ook in verwerkt. Via de onderstaande link kun je naar de frequenties van het corona virus luisteren. Als je bij het soundcloud symbool op het pijltje klikt, kun je het bestand downloaden op je computer. Het zijn hoge frequenties, dus het kan zijn dat ze net buiten je gehoor bereik liggen en je ze niet duidelijk kunt horen.

Frequentie Geneeskunde

Het gebruik van Rife frequenties wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de ziekte van Lyme (Borrelia burgdorferi bacterie), chronische vermoeidheid (Epstein barr virus) en chronische pijn (Herpes Simplex en Varicella Zoster virus). Daarnaast kunnen Rife frequenties ook worden gebruikt om de ontgifting van het lichaam te ondersteunen. Vooral voor mensen met een MTHFR gen mutatie, dat ontgiftingsproblemen veroorzaakt, is dat heel belangrijk. Als je bacteriƫn, virussen, schimmels of parasieten met frequenties gaat doden, moet je lichaam namelijk wel in staat zijn om deze af te voeren, anders kun je last krijgen van een herxheimer reactie.

Biofeedback

Sommige Rife generatoren zijn ook in staat om een biofeedbackscan te maken. Hierbij worden de frequenties gemeten die veel stress veroorzaken in het lichaam. Deze frequenties kunnen een indicatie geven voor welke organismen problemen veroorzaken. Door deze frequenties vervolgens aan het lichaam aan te bieden, kunnen de overeenkomstige organismen volgens Rife onschadelijk worden gemaakt.

Heilige Geometrie

Er zijn daarnaast ook frequenties die helend kunnen werken. Masaru Emoto ontdekte dat de kristalvorming van bevriezend water gevoelig was voor de invloed van muziek, dus voor geluidstrillingen, maar voor intentie. Hersengolven zijn ook frequenties, dus onze gedachten zijn van grote invloed op onze gezondheid. Aangezien we voor een deel uit water bestaan, betekent dat dus ook dat wij gevoelig zijn voor alles dat er om ons heen gebeurt.

IJskristallen nemen zeshoekige geometrische vormen aan, die ook in de heilige geometrie worden beschreven. Dat betekent dat het kijken naar afbeeldingen van de heilige geometrie een helende uitwerking kan hebben. Op deze website kun je daar vele voorbeelden van zien.

Scalar Wave DNA Healing Code

De Scalar wave DNA healing code kan je onder meer helpen om niet meer zo meegesleept te raken in het collectieve angstveld, dat nu zo dominant aanwezig is. Kijk een tijdje naar de afbeelding, doe dan je ogen dicht en kijk maar wat er gebeurt.

Copyright Niels Bagchus – Crystal Healing Art

Fantomen van licht

Mocht je meer willen lezen over de heilige geometrie, kijk dan ook eens naar het boek ā€˜Fantomen van licht, DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrieā€™.

Art prints van de heilige geometrie zijn verkrijgbaar via de online shop van Crystal Healing Art op Redbubble

3D modellen van de heilige geometrie zijn verkrijgbaar via de online shop van Crystal Healing Art op Shapeways