Alien Faces

De Alien Faces hebben een directe link met de de kristallen schedels (crystal skulls). De kristallen schedels zien er afschrikwekkend uit. Het gaat alleen niet om de dood, maar juist om het leven, en dat hoeft niet alleen hier op aarde te zijn. Kristallen worden in computers toegepast om communicatie met het wereldwijde netwerk mogelijk te maken. De cirkel van kristallen schedels is een symbool dat duidt op communicatie. Die kan alleen maar tot stand komen wanneer iemand zich daarvoor open durft te stellen. Dat kan dus niet vanuit angst. Communicatie verloopt grotendeels telepathisch, zonder directe woorden dus. Daarom is er ook geen mond met enge tanden nodig. Telepathische communicatie verloopt via symbolen en in meditatie. De taal van de graancirkels – de heilige geometrie – is daarom een uitnodiging om voorbij het vastomlijnde te gaan ervaren, gewoon door je daarop af te stemmen.

Een alien face voor de graancirkel van Cherhill, Wiltshire, Engeland, juli 2011

De schedels vormen een hulpmiddel om je in meditatie in contact te brengen met jouw persoonlijke helpers. Het wordt tijd dat die hun ware gezicht gaan laten zien. De Alien Faces hebben – evenals de graancirkels – een duidelijke buitenaardse invloed. De graancirkels bieden ons een veillig teken om voorbij onze vertrouwde 3e dimesie te gaan kijken. Veel van die afbeeldingen hebben een link met de heilige geometrie, die op een bijzonder diep nivo communiceert met ons onderbewuste en tot grote heling in staat is.

Alien Faces Alien Crystal Skulls black albast

Toch is er veel onduidelijkheid over het hoe, wat en waarom van graancirkels en al helemaal wie de mysterieuze makers ervan zijn. Laat je niet meer voor de gek houden en durf voorbij het denkbare te gaan. Er bestaat veel onduidelijkheid omtrent buitenaardsen of aliens, want velen zijn er bang voor. Dat is helemaal niet nodig en die angst mag nu wegvallen. Dat is waarom de Alien Faces nu naar voren komen.

Een Alien Face bij Chichen Itza, Mexico

Sterrenvolken bestaan in een andere, voor ons veelal onzichtbare dimensie. Dat is er één die bestaat uit licht, en omdat we zelf ook een lichtlichaam hebben verschillen ze helemaal niet zoveel van ons. Alhoewel deze wezens meestal vormeloos zijn, laten ze zich nu met de Alien faces toch in een vorm vastleggen. Daarmee helpen deze je om je te verbinden met de onzichtbare dimensies van de sterren en geven ze een sterk gevoel van thuiskomen. De grote verscheidenheid aan gezichten laat diverse rassen zien, die vreedzaam naast elkaar leven. Er is daar absoluut geen plaats voor discriminatie, en daar kunnen we nog veel van leren. Ook is het een teken van ons multidimensionale karakter, waarvoor we nu worden geopend.

Wall of skulls, Chitzen Itza, Mexico
Een Alien face n een graancirkel

Alien Faces meditation video

Het ontstaan van de Alien Faces

De Alien Faces bestaan uit een serie stenen schedels. Alle schedels zijn volledig met de hand gemaakt (niet machinaal bewerkt) en zijn stuk voor stuk uniek. Ze ontstaan doordat ik me volledig vrij open stel voor wat er zich op dat moment zichtbaar wil laten maken. Juist doordat ik me van te voren geen vaste ideeën vorm, over hoe ze eruit zouden moeten komen te zien, kunnen deze vormen spontaan worden gecreëerd uit een ruw stuk steen. En iedere keer is het weer een verassing wat er uit voortkomt. Het gebruik van zachte en middelharde steensoorten – zoals speksteen, albast, serpentijn en opalstone – vergemakkelijken het proces om een schedel uit een steen te laten ontstaan. Deze stenen laten je zien dat je niet meer keihard, maar juist zacht mag zijn voor jezelf.

Alien faces - Alien Crystal Skulls - Niels Bagchus

De botten van de aarde

Alvorens in te gaan op de vorm van de schedels, eerst wat over het aardse materiaal waaruit ze zijn gemaakt. Steen vormt een belangrijk deel van onze aardkost, die een vaste houvast onder onze voeten geeft. Een groot deel van de aardkost bestaat uit siliciumdioxide, dat in de meest pure vorm kwarts kristal is. Stenen hebben sterk helende eigenschappen en zijn in staat om informatie op te slaan. Deze kunnen vervolgens met de juiste resonantie vrijkomen. Daarom worden het ook de botten van de aarde genoemd, want die resoneren ook mee met de trilling van de aarde. Beeldhouwen is de ideale manier om iets in 3d vorm te geven. Het kan de ruimte om ons heen inzichtelijker maken, waarmee de dimensies die daarboven liggen beter grijpbaar worden.

Kristallen schedels

Vanaf het moment dat de kristallen schedels op mijn pad verschenen ging het allemaal erg snel. Er verschenen diverse schedels, en vaak kwamen deze naar me toe op manieren die bijna te bizar voor woorden zijn. Een zo’n schedel had al een behoorlijke weg afgelegd via India, Arizona en Canada, voordat die bij mij belandde. Hhet was een schedel van speksteen uit India, met een bijna buitenaardse uitstraling. Speksteen werd als materiaal vaak niet zo waardevol ingeschat als kristal. Toch had die voor mij een bijzonder grote waarde, al zou dat pas later blijken.

Alien Faces - Alien Crystal Skulls - handmade by Niels Bagchus

Toen ik een jaar later bij de vallei van de koningen in Egypte een albastwerkplaats binnenliep liet ik aan de werkers een kristallen een van mijn kristallen schedels zien. Deze had ik kort daarvoor in de koningskamer van de grote piramide meegenomen. Ik kreeg van hun een stukje albast mee, nog niet wetende wat ik er mee mocht gaan doen. Later kreeg ik de ingeving om zelf steen te gaan bewerken. Er ontstond een schedelvorm en het was spannend om te zien hoe het beeld uit de steen werd bevrijd. Het was het begin van nog vele anderen beelden die ik zou gaan maken.

Alien faces Crystal skulls crystal healing art ligt energy grid matrix circle

Beeldhouwen

Het proces van beeldhouwen is tekenend voor alle processen waar we in ons leven door heen gaan. Soms blijft er bij het beeldhouwen van de oorspronkelijke ruwe steen weinig meer over. Vaak gaat zeker de helft van de steen ‘verloren’. Wat er wordt weggehaald is ook definitief verdwenen. Weg is weg. Oude balast mag dan volledig wegvallen en zo wordt je een stukje lichter.

Alien Faces - Niels Bagchus carving Alien Crystal Skulls
Alien Faces - carving a Alien Crystal Skull in Opalstone, Serpentine and Albast

Beeldhouwen op zich is hard werken, en niet alleen fysiek. Vreugde en blijdschap worden vaak afgewisseld met teleurstelling, bijvoorbeeld wanneer er totaal onverwacht een stuk van de steen uitbreekt. Dat voelt bijna aan als een amputatie. Toch wordt zo onbewust de vorm gestuurd in een creatie die ik van te voren absoluut niet had kunnen bedenken. Vol verwondering kijk ik elke keer weer toe als er iets heel bijzonders te voorschijn komt. Ook op en ander nivo gebeurt er veel, alleen is dat niet direct zichtbaar. Het zo goed mogelijk in evenwicht brengen van de steen voor de schedelvorm laat bijvoorbeeld de symmetrie zien, waarmee de twee hersenhelften in balans worden gebracht.

Alien Faces - Alien Crystal Skulls circle by Niels Bagchus

De vormgeving van de ziel

Met het in model brengen van de schedel wordt er een bezieling in de steen overgedragen. Het proces van het beeldhouwen – hakken raspen, vijlen, schuren en polijsten – laat ook het proces van de ziel zien. Deze bewerking loopt van grof naar fijn, van hardheid naar zachtheid. Stapje voor stapje wordt dan steeds meer van het innerlijk zichtbaar. Zo toont de tekening van het binnenste van de steen zich aan de buitenwereld. Dat nieuwe oppervlak komt met het polijsten volledig tot leven. Het is daarmee klaar om te gaan schitteren in het licht van de sterren. Met die sterren hebben ze een hele sterke band, en dat hebben wij ook.

Niels Bagchus

Bekijk de Alien Faces in de webshop

Alien Healing

In de film ET – the Extra Terrestrial – was de hoofdrolspeler een aandoenlijk, schattig wezen van een andere planeet, die bevriend raakte met een aardbewoner. Maar er zijn ook vele films gemaakt die een heel ander beeld laten zien. In de serie ‘V’kwamen reptielachtige wezens de aarde overnemen en in ‘Aliens’ werden de buitenaardsen als afschrikwekkende monsters uitgebeeld, die met alle macht vernietigd moesten worden. Het heeft een angst veroorzaakt voor alles dat van buiten de aarde komt, die een belangrijk stuk van onze heelwording in de weg staat. De monsters van de film Aliens waren ontwikkeld door H.R. Giger, die in 2014 is overleden. Na zijn dood mag er een ander beeld van deze onaardse wezens worden gecreëerd. Zo wordt er in de film ‘Paul’ een wezen van Andromeda getoond met helende gaven en ze kunnen ons helpen met het proces van heelwording.

Aliens zijn meestal onzichtbaar omdat ze in een andere dimensie verblijven. Dit is als een parallelle dimensie te beschouwen. Die is niet direct zichtbaar, maar wel voelbaar. Door je voor hen open te stellen kun je op afstand worden geholpen. Het kan de doorbraak betekenen in vele onverklaarbare en vaak hardnekkige klachten, die als ongeneeslijk te boek staan, omdat we niet kunnen begrijpen hoe ze zijn ontstaan. Dat is in niet in de aardse dimensie en daarom slaan aardse therapieën daarbij zo slecht aan.

Om ons te laten wennen aan het idee dat er leven is buiten onze planeet worden er voorzichtig tekenen achtergelaten in de graanvelden, de graancirkels. Naast de onderliggende helende werking van de geometrie is het ook een directe oproep om ons open te stellen voor iets dat onvoorstelbaar is. We hebben de angst voorbij te gaan dat er onbekende wezens zijn die ons letterlijk kunnen aanraken. In het verleden lieten deze zich soms als engelen zien, maar hun ware gedaante ziet er wat on-aardser uit, alhoewel sommigen ook een menselijk uiterlijk hebben.

Doordat er in verschillende dimensies wordt gekeken kunnen de onderliggende oorzaken worden aangepakt. Het woord Extra Terrestrial kan dan beter worden omschreven als Extra Dimensional. Als je contact wil maken met de aliens kan dat  eenvoudigweg door je af te stemmen op de afbeeldingen van de Alien Faces. Aliens werken veel met geometrie, dus door met de heilige geometrie te werken werk je ook aan je eigen helingsproces.

Lees meer in de boeken Fantomen van licht en De kunst van de sterren