De heilige geometrie

Als water bevriest, wordt de kenmerkende zeshoekige geometrie zichtbaar, die ook in kwarts kristallen, graancirkels en in de structuur van ons DNA voorkomt. Die structuur is gebaseerd op de heilige geometrie (in het Engels: Sacred Geometry. Het is een geometrische symbooltaal, die met beelden werkt, in plaats van woorden. Omdat de beelden veel directer binnenkomen, kan deze taal van het licht veel doeltreffender informatie overbrengen, zelfs tot op DNA niveau aan toe.

3D modellen van de heilige geometrie zijn verkrijgbaar via Crystal Healing Art op Shapeways. Art prints van de ontwerpen met de heilige geometrie zijn verkrijgbaar via Crystal Healing Art op Redbubble. Lees meer over de heilige geometrie in het boek Fantomen van licht, DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie.

Copyright Niels Bagchus – Crystal Healing Art

Levensbloem (Flower of life)

De levensbloem (in het Engels: Flower of life) ontstaat vanuit een cirkel, die zich in tweeĆ«n opdeelt. De tweede cirkel, met het middelpunt op de omtrek van de eerste cirkel, geeft een overlappend gebied, dat de vesica piscis wordt genoemd. Door de cirkels rondom verder te plaatsen, ontstaat met de zeven cirkels een patroon met een bloem in het midden.

Wanneer het aantal cirkels nog verder naar buiten toe wordt uitgebreid, ontstaat uiteindelijk een figuur dat de levensbloem wordt genoemd.

Driehoek rasterpatroon

In de schetsen, die Leonardo da Vinci van de levensbloem maakte, zijn zeven hoofdcirkels te onderscheiden. Als de snij- en middelpunten van deze zeven hoofdcirkels worden verbonden met lijnen, ontstaat een driehoek rasterpatroon, dat heel handig is om de heilige geometrie inzichtelijk te maken.

Platonische lichamen

Vanuit het driehoek rasterpatroon zijn onder andere de vijf platonische lichamen te tekenen. Deze vijf regelmatige veelvlakken, die naar Plato zijn vermoemd, hebben gelijke zijden en raken op alle punten een omliggende bol. Het zijn de enige vormen die deze specifieke eigenschappen hebben.

De vijf platonische lichamen zijn v.l.n.r. de tetraƫder, de hexaƫder (kubus), de octaƫder, de icosaƫder en de dodecaƫder. Ze staan symbool voor de volgende elementen vuur, aarde, lucht, water en ether.

Vanuit de levensbloem en het driehoekraster patroon kun je de antahkarana en het yin yang symbool terug vinden.

Merkaba

De driehoekige vorm van de Tetractys van Pythagoras is ook te tekenen vanuit het driehoek rasterpatroon. Het vormt ook de basis voor het tekenen van de merkaba, dat ook de ster tetraĆ«der wordt genoemd. De merkaba is afgeleid van het platonische lichaam de tetraĆ«der. Wanneer de tetraĆ«der tweevoudig wordt uitgevoerd en er Ć©Ć©n wordt omgedraaid, ontstaatĀ deĀ merkaba en dat is een 2d weergave van een 3d figuur, waarvan de basis wordt gevormd door Ć©Ć©n van de platonische lichamen. De merkaba is in feite een octaĆ«der, met op alle acht de vlakken een kleinere tetraĆ«der. De merkaba wordt de ster-tetraĆ«der genoemd, maar eigenlijk zou de correcte benaming de ster-octaĆ«der zijn. Andere merkaba vormen, die op een zelfde wijze zijn opgebouwd vanuit een platonisch lichaam, zijn de ster-dodecaĆ«der en de ster-icosaĆ«der.

De merkaba is het symbool van het lichtlichaam. Het woord MerKaBa bestaat uit Mer, lichtveld, Ka, het lichtlichaam of het lichaam van de ziel en Ba, het fysieke lichaam. De vereniging daarvan is van groot belang voor een spirituele ontwikkeling. De merkaba is terug te vinden in het kristalrooster van kwarts kristal. De merkaba is in een kleinere en grotere versie terug te vinden in het driehoek rasterpatroon. Daarmee is het dus een fractal.

Tetractys, vector equilibrium en piramide

De vector equilibrium (cuub octaĆ«der) ligt in het midden van de tetractys van Pythagoras. Deze vorm past ook in een piramide met een 3×3 grondvlak.

Kaballa

Drie platonische lichamen octaƫder, hexaƫder en tetraƫder vormen samen de Kaballa. Als deze Kaballa in stappen rondom het centrum wordt gedraaid, ontstaat de vorm van de 64 tetrahedron grid.

64 Tetrahedron grid

In de 64 tetrahedron grid is ook een grotere versie van de vector equilibrium en de merkaba terug te vinden. In het laatste figuur van de 64 tetrahedron grid zijn alleen de vlakken te zien, waarmee het eenvoudiger is om een voorstelling te maken van de driedimensionale structuur van de heilige geometrie

Antahkarana

Vanuit de vector equilibrium en de merkaba kan ook de antahkarana worden getekend.

Hyperkubus

Er zijn nog een meer dimensies mogelijk in de heilige geometrie. De driedimensionele kubus / hexaƫder heeft drie dimensies x, y en z. Als daar extra dimensies aan worden toegevoegd, ontstaat er een hyperkubus. Dis is dus een kubus in meer dan 3 dimensies. De 4D hyperkubus is de tesseract (E4), de 5D hyperkubus is de penteract (E5), de 6D hyperkubus is de hexeract (E6). Met iedere extra dimensie wordt de geometrie steeds gecompliceerder.

Een hyperkubus is een projectie in een plat vlak. Het is dan alsof je de schaduw, een 2D projectie, van een 3D draadmodel ziet. Zo geldt dat ook voor de meeste afbeeldingen van de heilige geometrie.

Multidimensionale levensbloem

De levensbloem wordt meestal afgebeeld als een groep cirkels in een plat vlak, maar in werkelijkheid zijn het geen 2D cirkels, maar 3D bollen. Daarom worden deze hieronder getekend als kristallen bollen. De heilige geometrie heeft direct met de schepping te maken.

De kern van de levensbloem bestaat uit zeven cirkels. Deze zeven cirkels staan symbool voor de zeven dagen van de schepping. Wat je hierbij ziet is een ruimtelijk figuur, dat de acht cellen van een menselijk embryo uitbeeldt. De achtste cel kun je hier niet zien, omdat deze aan de achterzijde ligt.

De bollen kun je ook in de hoogte stapelen en dan wordt de multidimensionale aard van de heilige geometrie duidelijker zichtbaar.

3D Levensbloem

In deze twee afbeeldingen is ook te zien dat de cirkels van de levensbloem ook als ruimtelijke bollen op te vatten zijn.

Ook zie je in het linker bovenaanzicht het driehoek rasterpatroon weer terug

3D Geometrie

Niet alleen de levensbloem, maar ook alle andere geometrische figuren zijn ruimtelijke uit te werken. Hier kun je zien dat de de merkaba zoals die hiervoor is getoond, in feite een projectie is van een 3D figuur. Rechts zie je de kubus van Metatron. Dat is de merkaba in een kubus / hexaƫder.

De merkaba is verder uit te werken in een rasterwerk of matrix. Daarnaast zie je de het bovenaanzicht van de merkiva en de 64 tetrahedron grid.

Merkiva

De gewone merkaba of stertetraĆ«der heeft 8 hoekpunten. Daarnaast is er ook een merkaba, met 14 punten, de merkiva (middelste figuur). De merkiva bestaat uit twee ster tetraĆ«ders, die ten opzichte van elkaar verdraaid zijn. De merkiva vormt in het bovenaanzicht een hexagram.

De merkaba heeft 8 hoekpunten en is opgebouwd uit een octaĆ«der, met 8 tetraĆ«ders op de vlakken van de octaĆ«der. Het zou dus eigenlijk een ster octaĆ«der moeten heten. Er zijn naast deze klassieke merkaba en de merkiva nog meer merkaba’s mogelijk. Zo is er de ster dodecaĆ«der, die bestaat uit een dodecaĆ«der met 12 tetraĆ«ders op de vlakken. De ster icosaĆ«der bestaat uit een icosaĆ«der met 20 tetraĆ«ders op de vlakken.

Piramide

De verschillende vormen van de heilige geometrie passen allemaal in elkaar. Zo passen bijvoorbeeld de 5 platonische lichamen allemaal in een bol. Hieronder zie je dat de octaĆ«der bestaat uit twee kleine piramides, die via de grondvlakken met elkaar zijn verbonden. De octaĆ«der vormt het binnenwerk van de merkaba, waarbij er 8 tetraĆ«ders op de vlakken zijn geplaatst. De kleine piramide is ook in de vector equilibrium terug te vinden en dit geheel past in het midden van de 3×3 matrix piramide.

Kristal geometrie

De heilige geometrie is ook uit te voeren in kristal, zoals deze vijf platonische lichamen, de tetraƫder, hexaƫder, octaƫder, dodecaƫder en icosaƫder.

De tetraƫder, de ster tetraƫder / merkaba, de merkiva en de 64 tetrahedron grid in kristal.

Phi Vogel kristallen

Phi Vogel kristallen zijn speciaal geslepen kristallen, met verschillende facetten, die zijn ontwikkeld door Marcel Vogel. Hier zie je phi Vogel kristallen met 4, 5, 6, 8, 10, 12 en 24 facetten.

Phi Vogel kristallen zijn in staat om energie te focussen en versterken. De energie wordt in de spitse punt gefocusd en door de facetten als een caleidoscoop gebroken. De stompe punt heeft dezelfde hoek als de grote piramide van Gizeh en bevat de gulden snede verhouding phi, die ook in de dodecaƫder en penteract hyperkubus terug komt.

De zeshoekige / hexagonale structuur van de heilige geometrie zie je in ijskristallen. Dit is ook terug te vinden in het kristal rooster van kwarts kristal, dat bestaat uit een combinatie van 4 zuurstof atomen en 1 silicium atoom, die onderling een tetraƫder vorm aannemen. Deze tetraƫders vormen samen het patroon van de merkaba en zorgen ervoor dat bergkristallen van nature in de karakteristieke zeshoekige vorm groeien.

Stargate

Hieronder zie je dat de natuurlijke groei wijze van kwarts kristal gelijk is aan de structuur van de heilige geometrie. Vanuit de geometrie van kwarts kristal en de merkaba is de Crystal merkaba stargate ontwikkeld.

Daarnaast zijn vanuit de basisvormen van de heilige geometrie ook een aantal andere stargates ontworpen. Dat zijn de hexagrid matrix stargate , de tesseract matrix stargate, de penteract matrix stargate en de merkaba matrix stargate. Deze zijn gebaseerd op het driehoek rasterpatroon van de levensbloem, de 4D hyperkubus / tesseract, de 5D hyperkubus / penteract, en de laatste op de levensbloem en de merkaba matrix.

DNA

De heilige geometrie kun je overal in terug vinden, van heel groot tot heel klein, zelfs tot op het DNA in je celkernen aan toe. De structuur van DNA lijkt globaal gezien op een ladder. Het DNA bestaat uit twee staanders van de ladder, de twee lange nucleotiden, waarbij de basenparen de dwarsliggers van de ladder vormen. De basenparen worden in het midden verbonden met waterstofbruggen.

De vorm van de DNA helix volgt de gulden snede en lijkt gewikkeld om een streng van aaneengeschakelde dodecaƫders.

Je krijgt DNA meestal te zien in het zijaanzicht, maar de andere aanzichten zijn minstens zo indrukwekkend. De dwarsdoorsnede van het DNA laat een 10 voudige structuur zien, als een wiel met 10 spaken.

Naast de dodecaƫder kun je ook de geometrie van de 5 dimensionale kubus, de penteract, in de dwarsdoorsnede van het DNA terugvinden.

DNA wordt vaak sterk vereenvoudigd weergegeven. In werkelijkheid is de opbouw van DNA een stuk gecompliceerder. Hieronder zie je de rangschikking van de atomen van de basenparen, in het centrum van het DNA. Deze hebben een zeshoekige geometrie, die door middel van de waterstofbruggen de twee helften van het DNA met elkaar verbinden.

De structuur van de atomen in je DNA is volledig opgebouwd uit geometrische vormen. Je bent dus geometrie!

De levensbloem van de heilige geometrie beschrijft niet alleen de schepping van de eerste cellen van een menselijk lichaam, want de structuur van de dubbele DNA helix loopt zelfs door de levensbloem heen.

Graancirkels

In veel graancirkels zijn elementen van de heilige geometrie te zien. In de graancirkel van East field, Alton Barnes, Engeland van 17 juni 1996 is daarbij zelfs een DNA structuur te zien. De 12 bollen in het midden worden vaak geĆÆnterpreteerd als 12 afzonderlijke DNA strengen, maar het zijn eerder 12 dimensies, waarin het DNA wordt uitgedrukt. Het mediteren op de afbeeldingen van de heilige geometrie kan helpen om je met die dimensies te verbinden.

Graancirkel East field, Alton Barnes, 17 juni 1996

De levensbloem omvat de punt in de cirkel, het universele symbool van de zon. Van daaruit is het kruis van Atlantis te tekenen, dat tevens terug komt in de I tjing. Dit is in feite de codon zon, het figuur dat wordt gebruikt om de codering van het DNA af te lezen.

Het basis symbool van de heilige geometrie, de levensbloem, heeft een sterk helende invloed op je DNA. Alleen het ernaar kijken, of er in meditatie op afstemmen, kan al grote veranderingen te weeg brengen.

Het woord heilig in heilige geometrie heeft niets met religie te maken, maar slaat op een heel-wording, heling dus, en dat is waar je de Healing Codes voor kunt gebruiken.

Copyright Niels Bagchus – Crystal Healing Art

Healing Codes

Soul Medicine Healing CodesGalactic Healing Rooms
Dimension Healing CodesCrystal Stargate Healing Codes

Art prints van de Healing Codes zijn verkrijgbaar in de online shop van Crystal Healing Art op Redbubble.

Fantomen van licht

Wil je meer lezen over de heilige geometrie? Kijk dan eens naar het boek Fantomen van licht, DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie.

Flower of life Healing Codes – Video’s

In deze video over de heilige geometrie kun je zien hoe de levensbloem ontstaat vanuit het cirkelpatroon en hoe de geometrische vormen vanuit het driehoek rasterpatroon getekend kunnen worden.

In deze video kun je zien dat de levensbloem is opgebouwd uit ruimtelijke bollen.

Flower of life grid meditatie

Heilige Geometrie 3D modellen

Tegenwoordig is het via speciale technieken mogelijk om geometrische vormen te 3D printen in metaal. 24 karaats vergulde 3D modellen van de heilige geometrie zijn verkrijgbaar in de online shop van Crystal Healing Art op Shapeways. Hieronder zie je een aantal van de 3D modellen. Klik op de afbeeldingen voor meer informatie.

Vesica piscis met een lotusbloem in het centrum
De levensbloem
3D Levensbloem
Merkaba
Merkaba kubus / kubus van Metatron
Merkaba matrix 2
Merkaba matrix 3
Merkaba sphere
Merkiva
64 tetrahedron grid
Vector equilibrium
Vector equilibrium matrix
Piramide matrix 3×3
Levensbloem koepel
Ster dodecaƫder
Ster icosaƫder
Hyper dodecaƫder
3D Kaballa
Phi Vogel kristal 6
Phi Vogel kristal 12
Phi Vogel kristal
Crystal Healingstick
Crystal merkaba stargate
Hexagrid matrix stargate
Tesseract matrix stargate
Penteract matrix stargate
Merkaba matrix stargate
Tesseract 4D hyperkubus E4
Penteract 5D hyperkubus E5
Merkaba fractal
64 tetrahedron grid
64 tetrahedron grid
Merkaba fractal metatron kubus
Merkaba cropcircle
Dubbele merkaba
Diamant Brijant geometrie
Tesseract
Dodecaƫder
Icosaƫder
Merkaba Koch fractal snowflake
Merkaba kaballa grid
Merkaba koch fractal
Dodeca-icosaƫder

De levensbloem

De levensbloem is op diverse plaatsen op de wereld te zien, zoals aan de overzijde van de gouden tempel in Amritsar, India. De bekendste versie van de levensbloem is te zien op een granieten pilaar van het Osirieon in Abydos, Egypte.

Abydos flower of life levensbloem
De levensbloem van het Osirion in Abydos, Egypte
heilige_geometrie_levensbloem_merkaba_platonische lichamen_sacred_geometry_flower_of_life_platonic_solids
De levensbloem / Flower of life
heilige_geometrie_sacred_geometry_tetractys_kabbala_vector_equilibrium_antahkarana

Copyright Niels Bagchus – Crystal Healing Art

Boeken

Lees meer over de heilige geometrie in de boeken ‘De kunst van de sterren’ en ‘Fantomen van licht, DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie’.

Fantomen van licht - DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie - Niels Bagchus - Boek levensbloem flower of life merkaba healing