De heilige geometrie en de levensbloem

De heilige geometrie (in het Engels: Sacred Geometry) is een geometrische symbooltaal, die met beelden werkt, in plaats van woorden, en die daardoor veel directer en doeltreffender informatie kan overbrengen, tot op DNA niveau aan toe.

De levensbloem

Het basis symbool van de heilige geometrie, de levensbloem (in het Engels: Flower of life), heeft een sterk helende invloed. Alleen het ernaar kijken of er in meditatie op afstemmen kan al grote veranderingen te weeg brengen. Het woord heilig in heilige geometrie heeft niets met religie te maken, maar slaat op een heel-wording, heling dus en dat is waar de levensbloem voor kan worden gebruikt.

Stickers met de afbeelding van de levensbloem worden veel gebruikt om op (draadloze) apparaten te plakken, omdat de levensbloem de negatieve effecten van straling kan neutraliseren. Vooral moderne smartphones geven relatief veel straling af. Maar ook andere mobiele apparaten, zoals dect telefoons, tablets, ipads, ipods, laptops, bluetooth en wifi  kunnen verstorend werken. Daarnaast worden stickers en andere levensbloem producten veel gebruikt op waterkannen, flessen of glazen, om water energetisch op te laden.

Flower of life Levensbloem smartphone tablet iphone ipad radiation straling bescherming protection        Flower of life levensbloem producten          Flower of life Levensbloem onderzetters beukenhout

Als water bevriest wordt de kenmerkende zeshoekige geometrie zichtbaar, die ook in kwarts kristallen, graancirkels en ons DNA voorkomt. Die structuur is gebaseerd op de heilige geometrie. De heilige geometrie komt voort uit de levensbloem, zoals die op een granieten pilaar van het Osirieon in Abydos (Egypte) is aangetroffen.

Abydos flower of life levensbloem         

De levensbloem ontstaat vanuit een cirkel, die zich in tweeën opdeelt. De tweede cirkel, met het middelpunt op de omtrek van de eerste cirkel, geeft een overlappend gebied, dat de vesica piscis wordt genoemd.

1.12

                     

De kern van de levensbloem bestaat uit zeven cirkels. Deze zeven cirkels staan symbool voor de zeven dagen van de schepping. Door het aantal cirkels naar buiten toe uit te breiden ontstaat een ruimtelijk figuur, dat de acht cellen van een menselijk embryo uitbeeldt. De heilige geometrie heeft dus direct met de schepping te maken. Wanneer het aantal cirkels nog verder wordt uitgebreid ontstaat de levensbloem (flower of life), zoals die in Abydos te zien is. Daar is ook iets een kleinere versie te zien, het levenszaad (seed of life).

1.13       1.14 Levensbloem flower of life fol heilige geometrie sacred geometry dna healing blueprint matrix          1.14b levensbloem flower of life fol heilige geometrie sacred geometry 37 grid pattern matrix

De levensbloem is opgebouwd uit 19 hele cirkels, met daarom heen twee grotere cirkels. De lotusbloem komt als een fractal telkens weer terug, hoe ver het ook wordt uitvergroot of verkleind. Die eigenschap kan worden gebruikt om de geometrie van de levensbloem te ontrafelen. De geometrische figuren die in de levensbloem aanwezig zijn, zijn het gemakkelijkst te zien als de snij- en middelpunten van de zeven hoofdcirkels worden verbonden met lijnen. De zeven hoofdcirkels vormen zo de basis voor een rasterpatroon, dat de heilige geometrie een stuk inzichtelijker maakt.

1.15

De 3d Levensbloem

3d-flower-of-life-3-dimensional-2-dimension-circle-sphere-sacred-geometry-levensbloem-heilige-geometrie     

De levensbloem wordt afgebeeld als een groep cirkels in een plat vlak, maar in werkelijkheid zijn het geen 2d cirkels, maar 3d bollen.

3d-flower-of-life-levensbloem-sphere-sacred-geometry-heilige-geometrie 3d-flower-of-life-3-dimensional-dimension-circle-sphere-sacred-geometry-levensbloem-heilige-geometrie       3d-flower-of-life-3-dimensional-dimension-4-circle-sphere-sacred-geometry-levensbloem-heilige-geometrie

             

Wanneer de snijlijnen van de bollen worden uitgebeeld, ontstaan de volgende figuren. Het bovenaanzicht van het linker figuur geeft het driehoek raster, waarmee de geometrische figuren, die in de levensbloem  besloten liggen, gemakkelijk te tekenen zijn. Het rechter figuur geeft de basis van de merkaba matrix.

3d-flower-of-life-3-dimensional-dimension-circle-sphere-sacred-geometry-levensbloem-heilige-geometrie-x       3d-flower-of-life-levensbloem-dimension-sphere-sacred-geometry-heilige-geometrie-2

De vijf platonische lichamen

heilige-geometrie-sacred-geometry-platonische-lichamen-merkaba-platonic-solids-levensbloem-flower-of-life         platonische-lichamen-clear-quartz-platonic-solids-sacred-geometry-heilige-geometrie

De vijf regelmatige veelvlakken die naar Plato zijn vermoemd – de vijf platonische lichamen – zijn in de levensbloem te vinden. De platonische lichamen hebben gelijke zijden en raken op alle punten een omliggende bol. Het zijn de enige vormen die deze specifieke eigenschappen hebben.

1.18 fol platonische lichamen1

De vijf platonische lichamen zijn v.l.n.r. de tetraëder, de hexaëder (kubus), de octaëder, de icosaëder en de dodecaëder. Ze staan symbool voor de volgende elementen vuur, aarde, lucht, water en ether. Deze bouwstenen vormen de basis van alles op aarde.

1.19 fol platonische lichamen3

De merkaba

het figuur dat bekend staat als de davidster is een 2d weergave van een 3d figuur, de merkaba, of ster tetraëder. Deze bestaat uit twee tegengestelde tetraëders. De merkaba is het symbool van het lichtlichaam. Het woord MerKaBa bestaat uit Mer, lichtveld, Ka, het lichtlichaam of het lichaam van de ziel en Ba, het fysieke lichaam. De vereniging daarvan is van groot belang voor een spirituele ontwikkeling.

1.211.22

heilige_geometrie_levensbloem_merkaba_platonische lichamen_sacred_geometry_flower_of_life_platonic_solids

De geometrie van de merkaba kan nog verder worden uitgewerkt, waarmee de merkaba matrix en de 64 tetrahedron grid ontstaat.

                      

De heilige geometrie komt terug in de vormen van water, ijs en sneeuwkristallen. Water is gevoelig voor intentie. Negatieve gedachten zijn in staat om de structuur kapot te maken, terwijl bij een positieve intentie bijzonder mooie kristallen ontstaan. Kristal wordt ook bevroren licht genoemd en deze groeit in een hexagonale, zeshoekige vorm, zoals die ook in de heilige geometrie wordt beschreven.

7.xx             6.24          1.30 Levensbloem lotusbloem fractal flower of life fol heilige geometrie sacred geometry         7.24       

De vector equilibrium bestaat uit driehoeken en vierkanten. Het geeft de dichtst mogelijke stapeling van deeltjes weer en ook dit figuur is in de levensbloem terug te vinden, evenals de isotropische vector matrix.

                       

De merkaba en de vector equilibrium vormen samen de antahkarana, het symbool van de regenboogbrug.

2.14

2.19

Het symbool van de dualiteit – yin en yang – is een platgeslagen versie van de torus en biedt de ingang tot het reizen naar andere dimensies via zwarte gaten en sterrenpoorten. Interdimensionale communicatie, telepathie, heling op afstand en heling op DNA nivo komt daaruit voort.

              Flower of life levensbloem heilige geometrie sacred geometry         

Het platonisch  lichaam de dodecaëder vormt de basis voor het planetaire rooster. Dat is het energetische netwerk van licht, dat rondom de aarde ligt. Deze acupunctuurkaart van de planeet is een etherische structuur, zeg maar het lichtlichaam van de aarde. De knooppunten van dat rasterwerk functioneren als acupunctuurpunten. Op die energetische krachtplaatsen liggen vaak oude tempels, steencirkels en piramides. Graancirkels komen ook vaak bij deze kruispunten terecht, bijvoorbeeld bij de steencirkels van Stonehenge en Avebury in Wiltshire, Engeland.

heilige_geometrie_sacred_geometry_tetractys_kabbala_vector_equilibrium_antahkarana          Heilige geometrie merkaba piramide platonische lichamen

Boeken

Lees meer over de heilige geometrie in de boeken ‘De kunst van de sterren’ en ‘Fantomen van licht, DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie’.

De kunst van de sterren cover            Fantomen van licht - DNA heling met kristallen, licht en de heilige geometrie - Niels Bagchus - Boek levensbloem flower of life merkaba healing

Foto’s Crystal gids met de levensbloem

Flower of life metal disk crystal healing art energy grid

Flower of life Crystal Grid healing matrix

Flower of life crystal grid

Flower of life crystal healing grid sacred geometry levensbloem heilige geometrie 3

Flower of life crystal healing grid sacred geometry levensbloem heilige geometrie 4

Flower of life crystal healing grid sacred geometry levensbloem heilige geometrie 5

Flower of life crystal healing grid sacred geometry levensbloem heilige geometrie

Flower of life Seed of life crystal grid

Flower of life crystal healing grid sacred geometry levensbloem heilige geometrie 6

Seed of life flower of life crystal grid healing

stargate-sacred-geometry-heilige-geometrie-merkaba-kabbala-platonic-solids-pyramid-vector-equiibrium

flower-of-life-levensbloem-sacred-geometry-heilige-geometrie

Healing, Workshops, Heilige Geometrie, Kristallen & Boeken